MAINBOARD AMD MSI

MSI X399 GAMING PRO CARBON AC – SOCKET TR4

Giá 12.500.000đ Giá gốc

MSI X370 KRAIT GAMING-SOCKET AM4

Giá 4.600.000đ Giá gốc

MSI X370 GAMING PRO CARBON– SOCKET AM4

Giá 5.290.000đ Giá gốc

MSI B350 TOMAHAWK– SOCKET AM4

Giá 3.190.000đ Giá gốc

MSI B350M MORTAR– SOCKET AM4

Giá 2.500.000đ Giá gốc

MSI A320M GRENADE - SOCKET AM4

Giá 2.000.000đ Giá gốc

MSI A320M PRO-VH PLUS - SOCKET AM4

Giá 1.790.000đ Giá gốc