VGA - CARD ĐỒ HỌA

MSI GTX 1050 2GT (128 BIT) GDDR5

Giá 3.900.000đ Giá gốc

Palit GTX 1070Ti 8GB Jetstream

Giá 14.690.000đ Giá gốc

MSI NVIDIA GEFORCE GTX 1080 TI GAMING X 11G

Giá 25.000.000đ Giá gốc

Palit GeForce GTX 1070 Ti Dual 8GB

Giá 14.065.000đ Giá gốc

VGA MSI Geforce GTX 1070 Ti DUKE 8G

Giá 16.200.000đ Giá gốc

Palit Geforce GTX 1070 Dual 8GB

Giá 10.790.000đ Giá gốc

COLORFUL IGAME GTX 1070 UTOP-8GD5 HB2

Giá 11.400.000đ Giá gốc

Palit Geforce GTX 1060 Jetstream 6GB

Giá 9.220.000đ Giá gốc

Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB

Giá 8.595.000đ Giá gốc

Palit GeForce GTX 1060 Dual 3GB

Giá 6.875.000đ Giá gốc

COLORFUL IGAME GTX 1060 U 3GB

Giá 6.450.000đ Giá gốc

Palit GeForce GTX 1050Ti Dual 4GB

Giá 5.090.000đ Giá gốc

COLORFUL NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI NB 4G

Giá 5.550.000đ Giá gốc

MSI NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI 4GT OCV1

Giá 5.550.000đ Giá gốc