NVIDIA QUADRO

NVIDIA QUADRO P4000

Giá 23.000.000đ Giá gốc

NVIDIA QUADRO P2000

Giá 10.490.000đ Giá gốc

NVIDIA QUADRO P600

Giá 4.290.000đ Giá gốc