NVIDIA GT 1030 2GB

Palit GeForce GT 1030 2GB

Giá 2.125.000đ Giá gốc

GIGABYTE NVIDIA GEFORCE GT 1030 OC 2G

Giá 2.250.000đ Giá gốc

COLORFUL NVIDIA GEFORCE GT 1030 2G

Giá 1.790.000đ Giá gốc