NVIDIA GTX 1060 3GB

Palit GeForce GTX 1060 Dual 3GB

Giá 6.875.000đ Giá gốc

COLORFUL IGAME GTX 1060 U 3GB

Giá 6.450.000đ Giá gốc